Faixa Roxa - Judo Aleixo Jaú

Faixa Roxa
2 ROXA
TÉCNICAS FAIXA ROXA (Ni Kyu – 2º Kyu)
Soto Makki Komi
Hane Goshi
Hane Makki Komi
O Guruna
Utsuri Goshi ou Utsushi Goshi
Uki Waza
Yoko Otoshi
Tani Otoshi
Ude Hishigi Hiza Gatame
Ude Hishigi Maki Gatame

<< VOLTAR

 
Confira nossa Política de Privacidade © 2015 Judô Aleixo - Todos os direitos reservados. Site by