Faixa Marrom - Judo Aleixo Jaú

Faixa Marrom
1 MARROM

TÉCNICAS FAIXA MARROM (Ichi Kyu – 1º Kyu)
O Soto Guruma
Koshi Guruma
Sukui Nague
Uki Otoshi
Sumi Otoshi
Harai Tsuri Komi Ashi
Ko Tsuri Goshi
Sumi Gaeshi
Yoko Gake
Ura Nague
Yoko Guruma

<< VOLTAR

 
© 2015 Judô Aleixo - Todos os direitos reservados. Site by